Tron investment site ai platform GeminiTron.com

پرسش و پاسخ

اگر در کار با سیستم، به مسئله ای برخورده اید که ذهنتان را بخود مشغول کرده، با ما در میان بگذارید.
تماس با ما

استفاده از گروه‌ها

گروه‌ها چه هستند؟

چگونه یک گروه ِ جدید بسازم؟

چگونه به یک گروه بپیوندم؟

گروه‌های خصوصی چه هستند؟


اخبار · قدرت گرفته توسط 2022 فارسی